Wydrukuj tę stronę

Aktualności


Strona 1 z 8  > >>

25.04.2018

 

Miło jest nam poinformować, iż Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzcę

II edycji Ogólnopolskiego Konkursu

na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju

pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki

Został nim Pan mgr inż. Paweł Tomczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nagrodzona praca pt.

Ocena wpływu użytkowania przepływowych elektrowni wodnych we Wrocławiu na wybrane elementy środowiska

została napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. nadzw.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!


 


 

05.11.2017

Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych po raz kolejny jest współorganizatorem konferencji naukowej dotyczącej problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenach rolniczych i przemysłowych. Najbliższa konferencja obejmie wszystkie zagadniena technologiczne i organizacyjne, związane z gospodarką komunalną:

- zaopatrzenie i uzdatnianie wody,
- systemy usuwania i oczyszczania ścieków,
- gospodarka odpadami,
- systemy ochrony powietrza, wód, klimatu akustycznego oraz powierzchni ziemi.

Konferencja będzie odbywała się w randze konferencji międzynarodowej, obrady prowadzone będą w jęz. angielskim. Zapraszamy Państwa do udziału w:

I International
and XIX National Conference of the cycle:

PROBLEMS OF THE ENVIRONMENTAL ENGINEERING
IN AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL REGIONS

03.09.2017

Ogłaszamy II edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju pod patronatem Profesora Bazylego Poskrobki. Główną nagrodą w konkursie jest  nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł oraz możliwość publikacji wyników pracy dyplomowej w formie artykułu w Czasopiśmie "Ekonomia i Środowisko" (12 pkt. na liście MNiSW).
W załączeniu przesyłamy plakat konkursowy oraz Regulamin konkursu wraz z Kartą zgłoszeniową.
Serdecznie zapraszamy!
PLAKAT
REGULAMIN
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU
27.05.2017
Z przykrością informujemy, iż Konferencja Problemowa nt.Gospodarka przestrzenna – aktualne uwarunkowania i wyzwania" (5-6 października w Supraślu) nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Osoby, które dokonały zgłoszenia serdecznie przepraszamy i zapraszamy ponownie w przyszłości.

Organizatorzy