Wydrukuj tę stronę

Aktualności

Strona 1 z 5  > >>

07.07.2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju!

24 lipca 2016 r.

Zgłoś się już dziś!

Program

Regulamin

Karta zgłoszenia

01.03.2016

 

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie sie 20-21 października 2016 roku w Supraślu. Konferencja będzie poświęcona naukowej dyskusji nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami wzajemnych relacji między koncepcjami rozwoju zrównoważonego i gospodarki opartej na wiedzy. Politycznej deklaracji, że trwały i inteligentny rozwój promujący włączenie społeczne stanowi ścieżkę rozwoju Unii, powinna towarzyszyć naukowa refleksja nad teoretycznymi założeniami proponowanej polityki i rozwiązań, a także nad praktyką ich funkcjonowania. Kształtowanie procesów rozwojowych na każdym poziomie zarządzania wymaga bowiem odpowiednich podstaw teoretycznych i informacyjnych, ale także procesu ciągłej ewaluacji. Niniejsza konferencja jest elementem tego procesu. Kluczowym aspektem jest dyskusja nad specyfiką procesu dochodzenia do zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

I KOMUNIKAT

II KOMUNIKAT

KARTA ZGŁOSZENIA

WYCIECZKA

SUPRAŚL

09.09.2015

Zapraszamy na nową stronę czasopisma "Ekonomia i Środowisko"

www.ekonomiaisrodowsko.pl

31.08.2015

 

Termin szkolenia: 25.09.2015 r. godz. 10.00

22.06.2015