O Turnieju

  INICJATYWA SPEŁECZNA ROKU 2010

  

Z wielką satysfakcją informujemy, że przedsięwzięcie dotyczące edukacji
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów Rozwój i doskonalenie selektywnej zbiórki
i odzysku szkła w powiecie hajnowskim koordynowane przez Andrzeja Demianowicza zdobyło I miejsce w konkursie Inicjatywa społeczna roku 2010 w kategorii inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Plebiscyt został zainicjowany przez Wojewodę Podlaskiego Macieja Żywno. Rozstrzygnięcia konkursu dokonała komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli: Wojewody Podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, uczelni wyższych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz przedstawicieli mediów.
Żywię przekonanie, że nasze przedsięwzięcie okaże się znaczącą inicjatywą w kształtowaniu świadomości ekologicznej na terenie powiatu hajnowskiego.
Więcej informacji na stronie www.wojewodapodlaski.pl
 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Turnieju w  galerii zdjęć
oraz na stronie http://wedkarstwo.bianet.pl/

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi pytaniami tury ekologicznej
pobierz

Celem głównym projektu jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczestników Turnieju – mieszkańców całej Polski.

Do celów pośrednich Turnieju należą:

  • pobudzanie troski o stan środowiska;
  • aktywizacja i integracja różnych środowisk na rzecz wspólnego celu – ochrony środowiska;
  • stworzenie platformy do nawiązywania kontaktów międzyludzkich, warunków zdrowej rywalizacji, twórczego działania i kształtowania prawidłowych norm społecznych, w tym proekologicznych;
  • pobudzenie emocjonalnie i wywołanie poczucia współodpowiedzialności za stan czystości wód, porządek nad wodami, ochronę przyrody.

 


Zadanie adresowane jest do szerokiego grona uczestników – mieszkańców całej Polski jak również społeczności lokalnej, turystów, wędkarzy, zainteresowanych ekologią.
Projekt przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych poprzez organizację różnych kategorii podczas Turnieju. Dzięki różnym kategoriom wiekowym w Turnieju będą mogły wziąć udział całe rodziny.


W Turnieju przewidziane są następujące kategorie:

  • dzieci i młodzież;
  • kobiety;
  • mężczyźni.

 

Pobierz ulotkę: