Czy zmiany w systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi spowodują wzrost inflacji?

Zespół ekspertów Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, na zlecenie Reloop Platform  https://www.reloopplatform.org/  przeanalizował potencjalny wpływ na inflację projektowanych zmian prawnych w sytemie gospodarki odpadami opakowaniowymi:

–  wprowadzenia systemu kaucyjnego na niektóre opakowania,

–  przeniesienia na przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach kosztu netto gospodarowania odpadami w systemie komunalnym.

Efekt inflacyjny wdrożenia systemu kaucyjnego (analizowanego jako odrębne zjawisko) oszacowano w przedziale od +0,02 do +0,08 punktu procentowego. Stworzenie takiego systemu wiązałoby się bowiem z dodatkowymi kosztami budowy odpowiedniej infrastruktury.

Skutek inflacyjny przeniesienia na przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach kosztu netto gospodarowania odpadami w systemie komunalnym będzie najprawdopodobniej pomijalny. Jeśli bowiem gminy otrzymają dopłaty do gospodarki odpadami opakowaniowymi od przedsiębiorców, to obniżą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładane na mieszkańców.

W porównaniu z projekcją inflacji, która na najbliższe 18 miesięcy przekracza 10 procent (w ujęciu rocznym), oraz z celem inflacyjnym Polski na poziomie 2,5%, wpływ proinflacyjny projektowanych zmian będzie więc bardzo mały.

Zapraszamy do zapoznania się z całością opracowania.