fundacja

Profesor BAZYLI POSKROBKO (1941-2021)

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 października 2021 roku odszedł ostatni z Fundatorów Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku oraz wieloletni Redaktor Naczelny Czasopisma „Ekonomia i Środowisko”. Nie umiera ten, kto trwa w sercach i naszej pamięci. Redakcja Czasopisma w numerze 3(78) publikuje artykuł pro memoria poświęcony Profesorowi, autorstwa T. Borysa, S. Czai i …

Profesor BAZYLI POSKROBKO (1941-2021) Read More »