Cele

Do najważniejszych celów działalności zaliczono wspomaganie Stowarzyszenia poprzez:

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki ekologiczno-ekonomicznej,
  • rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się problematyką ekonomiczno-ekologiczną,
  • skupianie wokół idei Fundacji naukowców, dydaktyków oraz działaczy gospodarczych i społecznych.


Realizowano je poprzez:

  • działalność wydawniczą,
  • organizację, współorganizację lub uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach, szkoleniach i targach dotyczących ekonomii, ekologii i ochrony środowiska,
  • inicjowanie i prowadzenie badań poświęconych tej problematyce.