Działalność

Działalność wydawnicza FEŚiZN.

W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia FEŚiZN i działającego w jej strukturze Wydawnictwa Ekonomia i Środowisko wydano około 200 tytułów. Dominują wśród nich książki o objętości 8-12 arkuszy autorskich, ale są również albumy, słowniki i broszury. Przygotowaniu książek towarzyszy olbrzymie zaangażowanie kilkunastoosobowego zespołu. Łączny nakład wydanych książek i czasopism wynosi ponad 300 000 egzemplarzy, z czego ponad 200 000 rozpowszechnionych zostało bezpłatnie. Ich wartość wynosi ponad prawie 1 mln PLN.