Historia

Zimą 1992 roku Zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Oddział Polski uznał za celowe powołanie fundacji wspomagającej działania Stowarzyszenia. W maju 1999 roku został podpisany przez Bazylego Poskrobko, Andrzeja Demianowicza i Stanisława Mestwina Kostkę akt notarialny powołujący Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Sąd Rejestrowy w Warszawie 30 czerwca 1992 roku postanowił wpisać ją do Rejestru Fundacji.

Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok, ale jej działalność ma oddziaływanie ogólnopolskie, a poprzez Internet – ogólnoświatowe.

Od marca 2005 Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.