konferencja naukowa „Uwarunkowania i Mechanizmy Zrównoważonego Rozwoju. Teoria i polityka zrównoważonego rozwoju a Europejski Zielony Ład”

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych jest partnerem Konferencji Naukowej „Uwarunkowania i Mechanizmy Zrównoważonego Rozwoju. Teoria i polityka zrównoważonego rozwoju a Europejski Zielony Ład”, którą organizuje Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Konferencja odbędzie się w dniach 30 czerwca-1 lipca 2022 roku w Białymstoku.

Konferencja będzie poświęcona dyskusji nad implikacjami Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) dla badań ekonomicznych, praktyki gospodarczej oraz dydaktyki. Jej elementem będzie też upamiętnienie dorobku naukowego i organizacyjnego niedawno zmarłego Profesora Bazylego Poskrobki.
Wszelkie informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji: https://konferencjakrsg.uwb.edu.pl/