O fundacji

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd. Rada Fundacji składa się z fundatorów i członków Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – Oddział Polski. Kadencja Rady jest nieograniczona. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

W skład Rady Fundacji wchodzą:

  • dr inż. Maciej Cygler – przewodniczący
  • Prof. dr hab. Tadeusz Borys
  • Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
  • Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko 
  • Prof. dr hab. Stanisław Czaja
  • dr inż. Joanna Godlewska

Zarząd Fundacji tworzą:

  • dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz, prof. PB – prezes
  • dr inż. Karolina Ogrodnik – wiceprezes
  • mgr Halina Tokajuk – skarbnik

Dnia 2 października 2020 r. zginął tragicznie Andrzej Demianowicz – współzałożyciel i wieloletni prezes Fundacji EŚiZN.