Prace naukowo-badawcze FEŚiZN

Fundacja zrealizowała kilkadziesiąt tematów naukowo-badawczych, które dotyczyły ekonomii, ochrony środowiska, zarządzania, polityki ekologicznej, socjologii, inżynierii środowiska i pokrewnych zagadnień interdyscyplinarnych. W efekcie prac badawczych powstało wiele publikacji. Zrzeszeni w Fundacji naukowcy gwarantują najwyższy dostępny poziom prac.

Ekonomiczne, w tym:

 • Internalizing environmental impacts of industry in Poland
 • Badanie wielkości kosztów bieżących ochrony środowiska w jednostkach gospodarczych i gospodarstwach domowych
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Informator dotyczący źródeł i zasad finansowania ochrony środowiska w Polsce

Z zakresu zarządzania, w tym:

 • Program zagospodarowania obszaru gmin Puszczy Białowieskiej
 • Metodyka opracowywania programów i planów w zakresie ochrony środowiska na szczeblu samorządu lokalnego
 • Opracowanie koncepcji promocji różnorodności biologicznej i walorów turystycznych Polski na przykładzie Zielonych Płuc Polski

Prawne, w tym:

 • Zadania organów administracji w zakresie ochrony środowiska. Tabele kompetencyjne

Techniczne, w tym:

 • Bilans osadów województwa podlaskiego
 • Wykonanie oceny stanu technicznego stacji uzdatniania wody w województwie podlaskim
 • Inwentaryzacja odnawialnych źródeł energii w powiatach województwa podlaskiego