Szkolenia i działalność informacyjna FEŚiZN

Istotnym aspektem działalności Fundacji jest edukacja ekologiczna.

Wyraża się ona między innymi współorganizacją dorocznych, ogólnopolskich akcji, takich jak obchody Dnia Ziemi i Sprzątanie Świata, jak również imprez okolicznościowych połączonych z koncertami („Jak się krzątać, by świata nie sprzątać”, „Świat w kolorze nadziei”), prelekcji wygłaszanych przez pracowników w szkołach, prowadzeniem Zielonego Informatorium i Zielonej Biblioteki, jak również uzupełnianie zbiorów innych bibliotek naszymi, bezpłatnymi egzemplarzami książek związanych z ochroną środowiska.

Edukacja ekologiczna prowadzona przez Fundację przejawia się również poprzez współorganizację konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizację konferencji metodycznych i szkoleń nauczycieli.

Działalność szkoleniowa i informacyjna FEŚiZN to między innymi:

 1. Kilkadziesiąt konferencji, szkoleń i seminariów; w tym związane z edukacją ekologiczną:
 • organizacja seminarium „Kształcenie kadr na potrzeby ekorozwoju” przy udziale Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • organizacja seminarium „Ekologiczna edukacja studentów” przy udziale Uniwersytetu Minessotta
 • organizacja IV Konferencji Dziekanów Wydziałów Inżynierii Środowiska
 • organizacja szkolenia koordynatorów „Programu tworzenia sieci szkolnych klubów ekologiczno-wędkarskich”
 • współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu Problemy Gospodarki Wodno-Ściekowej w Regionach Rolniczo-Przemysłowych (co dwa lata od 1992 roku)
 • współorganziacja dorocznego seminarium Woda, ścieki i odpady w małych miejscowościach województwa podlaskiego
 1. Kilkanaście programów ogólnopolskich, w tym:
 • obsługa laureatów ogólnopolskiego konkursu „Piękna Wieś” na najlepiej zagospodarowaną w zakresie infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska i estetyki zagrodę, wieś, gminę
 • Ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny „Jak się krzątać, by świata nie sprzątać”
 • Ogólnopolski programu edukacyjnego „Kampania Ozonowa POLSKA 1997/98”
 • udział organizacyjny w programie „Rady na odpady”
 • kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu „Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody”
 • prowadzenie na szczeblu krajowym sekretariatu kampanii „Dzień bez Samochodu”
 1. Prowadzenie Zielonego Informatorium oraz Zielonej Biblioteki