Wybrane aspekty działalności pozaprodukcyjnej na obszarach przyrodniczo cennych

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Wybrane aspekty działalności pozaprodukcyjnej na obszarach przyrodniczo cennych” pod redakcją Stanisława Łuniewskiego i Mikołaja Jalinika.