Wykaz publikacji

logo wydawnictwa
Lp.AutorTytułRok wydaniaUwagi
KSIĄŻKI
1S.Czaja, B.Fiedor, Z.JakubczykEkologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii1993 nakład wyczerpany
2Pod red. L. Dzienisa(materiały konferencyjne)Energooszczędność w procesach gospodarki wodnej i ściekowej1993 nakład wyczerpany
3S. KozłowskiEkorozwój w gminie1993 
4F. Piontek z zespołemRachunek sozoekonomiczny nakładów w górnictwie węgla kamiennego1994 
5T. Osiniak, B. Poskrobko,A. SadowskiWigierski Park Narodowy a jego mieszkańcy1994nakład wyczerpany
6E. WysmułekKlejnot przyrody Puszcza Białowieska1994nakład wyczerpany
7E. WysmułekBrillant der Natur Urwald von Białowieża1994 
8E. WysmułekA Jevel of Nature Forest of Białowieża1994nakład wyczerpany
9A. SadowskiProcesy ruralizacji miast1994nakład wyczerpany
10A. Starzewska-SikorskaOcena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju1994 nakład wyczerpany
11G. DobrzańskiEkologiczne uwarunkowania lokalizacji inwestycji przemysłowych1994 nakład wyczerpany
12G.Dobrzański, B.Dobrzańska,D.Kiełczewski, E.ŁapińskaOchrona środowiska przyrodniczego1994 nakład wyczerpany
13L. MichnowskiJak żyć? Ekorozwój, albo …1995nakład wyczerpany
14F.Piontek z zespołemSozoekonomiczny rachunek efektywności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne1995  nakład wyczerpany
15F.Piontek z zespołemMetody ustalania szkód i kosztów powodowanych degradacją wód i składowaniem odpadów1995 nakład wyczerpany
16Pod red. A.Sadowskiego (materiały konferencyjne)Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej1995nakład wyczerpany
17D.Prokopowicz z zespołemChoroby przenoszone przez kleszcze1995nakład wyczerpany
18Pod red. B. PoskrobkoPodejmowanie inwestycji proekologicznych i źródła ich finansowania1995nakład wyczerpany
19J. BogdanienkoGospodarka energetyczna wybranych krajów Europy Zachodniej1995 
20J.R. DojlidoChemia wód powierzchniowych1995 
21K. CzekierdaSłownik ochrony środowiska i ochrony przyrody. Angielsko-polski.1995nakład wyczerpany
22Z. KuderowiczFilozofia o szansach pokoju1995nakład wyczerpany
23Pod red. E.Grygorczuk-Petersons (materiały konferencyjne)Kontenerowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz stacje uzdatniania wody1995 nakład wyczerpany
24Materiały konferencyjneAktualna tematyka i wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu inżynierii procesów budowlanych1995nakład wyczerpany
25Pod red. H.Banaszuka (materiały konferencyjne)Środowisko glebowe obiektów chronionych białostocczyzny1995nakład wyczerpany
26H. BanaszukPaleogeografia. Naturalne i antropogeniczne przekształcenia Doliny Górnej Narwi1996 
27Pod red. J.Śleszyńskiego i G.Andersona (materiały konferencyjne)Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego1996nakład wyczerpany
28F.Piontek z zespołemSozoekonomiczny rachunek efektywności działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej. Studia i zastosowania praktyczne1997   nakład wyczerpany
29K.CzekierdaSłownik ochrony środowiska i ochrony przyrody. Polsko-angielski1996nakład wyczerpany
30Pod red. B.Poskrobko (materiały konferencyjne)Ekologiczne aspekty prywatyzacji1996 
31W. WołkowBiebrza (album)1996nakład wyczerpany
32T. PopławskiPeryferyjność i społeczeństwo. Dylematy przełomu w Europie.1996 nakład wyczerpany
33Pod red. H.Banaszuka (materiały konferencyjne)Gleby hydrogeniczne na obszarze północno-wschodniej Polski. Ich jakość i użytkowanie1996 nakład wyczerpany
34M.ProniewskiUwarunkowania i kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski1997 nakład wyczerpany
35Pod red. D.Wawrentowicza (materiały konferencyjne)Oczyszczanie ścieków. Nowe trendy, modernizacja istniejących oczyszczalni i gospodarka osadowa1997 nakład wyczerpany
36G.Dobrzański, B.Dobrzańska, D.KiełczewskiOchrona środowiska przyrodniczego (II wydanie)1997nakład wyczerpany
37D. ChwiedukO energii inaczej. Spotkania z energią odnawialną1997nakład wyczerpany
38F. Piontek, W. PiontekEkorozwój i narzędzia jego realizacji1998nakład wyczerpany
39M.Burchard-DziubińskaEkologiczne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przemysłu1998 nakład wyczerpany
40K.DubelUwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym1998 nakład wyczerpany
41Materiały konferencyjneKierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi1998 nakład wyczerpany
42J.Leończuk, J.A.Leończuk, A.Ł.LeończukGdy las jeszcze śpiewa1998nakład wyczerpany
43W.HammerSupraśl i okolice1998nakład wyczerpany
44 Kalendarium’98 imprez ekologicznych1998nakład wyczerpany
45P.AmbrożewiczZwarty system zagospodarowywania odpadów1999 
46P.AmbrożewiczMetodyka zagospodarowywania odpadów jako surowców wtórnych1999 nakład wyczerpany
47T.Borys (red.)Wskaźniki ekorozwoju1999 
48D.KiełczewskiEkologia społeczna1999nakład wyczerpany
49B.Poskrobko (red.)Opłaty za emisję zanieczyszczeń powietrza1999 
50Materiały konferencyjneWspółczesna architektura mieszkaniowa1999nakład wyczerpany
51D. ProkopowiczRośliny trujące, zwierzęta jadowite1999 
52Materiały konferencyjnepod red. D.WawrentowiczaOchrona zasobów i jakości wód powierzchniowych i podziemnych1999 nakład wyczerpany
53Materiały konferencyjnepod red. D.WawrentowiczaGospodarka wodno-ściekowa w Euroregionie Niemen1999nakład wyczerpany
54E.Klugmann,E.Klugmann-RadziemskaAlternatywne źródła energii. Energetyka fotowoltaiczna1999nakład wyczerpany
55Zespół autorów PZWO wędkarstwie, ekologii i etyce.Poradnik szkoleniowy Polskiego Związku Wędkarskiego1999  nakład wyczerpany
56Zespół Instytutu na rzecz EkorozwojuAlternatywna polityka transportowa w Polsce według zasad ekorozwoju. Raport, z. 11999 nakład wyczerpany
57D.Prokopowicz (red.)Oportunistyczne zagrożenia osób żyjących z HIV/AIDS1999 nakład wyczerpany
58L.MagrelUzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. Urządzenia, procesy, metody1999nakład wyczerpany
59S.Wrzosek, G.Dobrzański (red.)Euroregion NiemenAnaliza rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej części euroregionu1999  nakład wyczerpany
60B.Fiedor (red.)Dostosowanie polskiego prawa i regulacji ekologicznych do rozwiązań Unii Europejskiej. Koszty i strategia.1999 nakład wyczerpany
61J.BukowskaWybrane aspekty współpracy euroregionalnej1999nakład wyczerpany
62K.DubelUwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym (II wydanie rozszerzone)1999 
63.M.Sobiecki (red.)Powiatowe fundusze ochrony środowiska2000 
64.S. ŁuniewskiBezpieczne składowanie odpadów2000nakład wyczerpany
65.W.Stodulski32 tony przyrody na głowę2000nakład InE
66.M.Carley, Ph.SpapensDzielenie się światem2000nakład InE
67.B.Poskrobko (red.)Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 2025 roku2000 
68.A.Przyborowska-Klimczak, W.Sz.Staszewski, S.WrzosekPrawnomiędzynarodowe źródła współpracy regionalnej Polski. Wybór dokumentów2000 
69.W.WołkowBiebrza (album) – wydanie II2000 
70.zespół autorówRestrukturyzacja przemysłu w gminach rejonu Puszczy Białowieskiej2000 
71.F.Piontek, B.Piontek, W.PontekEfektywność wydatkowania środków funduszy ekologicznych posiadających osobowość prawną2000 
72.F.Piontek (red.)Efektywność wydatkowania środków funduszy ekologicznych nie posiadających osobowości prawnej2000 
73.praca zespołowa¬ródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce. Informator2000nakład Ministerstwa Środowiska
74.praca zespołowaStrategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 2015 roku2000 
75.P.AmbrożewiczMetodyka zagospodarowywania odpadów jako surowców wtórnych (wydanie II poprawione i uzupełnione)2001 
76.M.KinalskiA.ŚledziewskiCiąża a cukrzyca2001nakład wyczerpany
77.Materiały konferencyjneF.Piontek (red.)Ekonomia a rozwój zrównoważony tom I i II nakład wyczerpany
78.M.ManturPłyny z jam ciała2001 
79.D.Prokopowicz (red.)Zagrożenia zdrowia towarzyszące podróżom2001 
80.D.Prokopowicz (red.)Zakażenia. Obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie2001 
81.praca zespołowa¬ródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce. Informator – wydanie II2001nakład wyczerpany
82.praca zespołowaMetodyka opracowywania powiatowych programów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska2002 
83.B.BielickiZielona osłona Puszczy Białowieskiej2002nakład wyczerpany
84.M.ManturPłyn mózgowo-rdzeniowy2002 
85.praca zespołowa¬ródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce. Informator – wydanie III2002nakład wyczerpany
86.red. K.KamienieckiEkoinnowacyjność dokumentów strategicznych. Próba oceny2002nakład InE
87.red. W.StodulskiEkologiczna reforma podatkowa2002nakład InE
88.red. J.KamienieckaRola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji2002nakład InE
89.praca zespołowaPrzyczyny spadku populacji zająca szaraka w Polsce2002nakład MŚ
90.B.FiedorZ.jakubczykRynek pozwoleń na emisję zanieczyszczeń na przykładzie SO2 w energetyce polskiej2002 
91.M.M.BobrowskiPodstawy biologii sanitarnej2002 
92.E.Klugmann-RadziemskaE.KlugmannSystemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków2002 
94.praca zespołowaDzieje Wiżajn2002 
93red. T.BorysRola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju2003nakład AE we Wrocławiu
94Red. T.BorysZarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce – 10 lat po Rio2003Nakład AE we Wrocławiu
95red. A.Świderska¬ródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce, wydanie IV2003Nakład MŚ
96J.BukowskaZadania organów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Tabele kompetencyjne2003nakład MŚ
97E.Broniewicz, B.PoskrobkoNakłady na ochronę środowiska. Metodyka i wyniki badań2003nakład WSE
98red. E.BroniewiczStatistical information about environmental protection in Poland2003nakład MŚ
99R.MiłaszewskiEkonomika ochrony wód powierzchniowych2003 
100B.Poskrobko, A.Michałowski, E.Panfiluk, A.Zubalewicz,Sterowanie zachowaniem różnorodności biologicznej2003nakład WSE
101red. S.KozłowskiRegionalne strategie rozwoju zrównoważonego2003nakład KUL
102red. S.Kozłowski, R.MiłaszewskiGospodarowanie wodą w zlewniach Zielonych Płuc Polski2003 
103red. R.JanikowskiŚrodowisko a zdrowie2004 
104red. T.ŁagunaEkologiczne aspekty gospodarki przestrzennej2004 
105red. T.ŁagunaEkonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej2004 
106red. J.ŚleszyńskiEkologiczna reforma podatkowa2004 
107A.GraczykEkologiczna koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacownie, internalizacja2005 
108red.D.ProkopowiczZakażenia oportunistyczne2005 
109red.H.BanaszukKotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy2005 
110.red. D. Prokopowiczmateriały konferencyjne „Medycyna podróży”2005 
111.L.ChlabiczKoncepcja tworzenia ekologicznej zabudowy siedliskowej2005 
112.red. T.M. Łaguna, M.Witkowska-DabrowskaEkonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi2005 
113.red. T. BorysIndicators for sustainable development – polish experiences2005 
114.red. dr inż. arch. Halina ŁapińskaEuropa-Region-Turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój2005 
115.red. T. BorysWskaźniki zrównoważonego rozwoju2005 
116.A.Bobiec i in.Drugie życie drzewa w jęz. angielskim2005 
117.J. Gutowski i in.Drugie życie drzewa2005 
118.red. R.Janikowski, A.Starzewska-SikorskaŚrodowisko a zdrowie. Informacje, oceny, strategie, zastosowanie2005 
119.red. A.Świderska¬ródła i zasady finansowania ochrony środowiska w Polsce. Informator. Wyd. V2005 
120.red. J.BukowskaZadania organów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Tabele kompetencyjne. Wyd. II2005 
121.E.Klugmann-Radziemska, E.klugmannOgniwa i moduły fotowoltaiczne i inne niekonwencjonalne źródła energii2005 
122.red. E.BroniewiczRachunek nakładów na ochronę środowiska w Polsce2005 
123.red. E.BroniewiczEnvironmental Protection Expenditure Account in Poland2005 
124.red. M.CzyżWybrane aspekty równoważenia rozwoju2005 
125.red. T.PindórProces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie2006 
BROSZURY
1S. WrzosekSystem organów władzy i administracji w Polsce nakład wyczerpany
2S. Wrzosek¬ródła prawa ochrony środowiska nakład wyczerpany
3InformatorPiękno ginącej przyrody – sztuka w obronie środowiska nakład wyczerpany
4M.Ostaszewska, S.WrzosekMiędzynarodowe źródła prawa ochrony środowiska nakład wyczerpany
5StreszczeniaBorelioza z Lyme i inne choroby przenoszone przez kleszcze  nakład wyczerpany
6InformatorJak się krzątać, by świata nie sprzątać  
7J. Kozakiewicz, J.MąkosaOchrona warstwy ozonowej – 12 pytań i odpowiedzi. Informator dla szkół średnich  
8 Biuletyn Informacyjny Zielone Płuca Europy nakład wyczerpany
9A.Kassenberg, K.KamienieckiWzmocnienie integracji Europy poprzez ekorozwój (wersja polska i angielska) wyczerpany nakład w. angielskiej
10InformatorKampania Ozonowa Polska 1997/98  
11W. Dąbrowski, L. MagrelBilans osadów oraz koncepcje ich zagospodarowania w oczyszczalniach ścieków województwa białostockiego  nakład wyczerpany
12A.Brzeziński (red.)Rady na odpady, czyli jak przeżyć inwazję śmieci (scenariusze zajęć z edukacji ekologicznej – z.1)  nakład wyczerpany
13Raport końcowyKampania Ozonowa Polska 1997/98  
14B.PoskrobkoŁzy drzewa (poradnik spacerowicza – z.1)  
15B.PoskrobkoTajemne moce roślin (poradnik spacerowicza – z.2)  
16A.BrzezińskiRady na odpady, czyli jak się krzątać, by świata nie sprzątać (scenariusze ćwiczeń dla uczniów z edukacji ekologicznej – z.2)   nakład wyczerpany
17D. Prokopowicz (red.)III Zjazd PTN AIDS (streszczenia referatów) nakład wyczerpany
18W. Sokołowska (red.)Ochrona środowiska w świetle przepisów wynikających z reform administracji państwowej i integracji Polski z Unią Europejską   nakład wyczerpany
19D. Boruszko, W. Dąbrowski,L. MagrelBilans ścieków i osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków województwa podlaskiego  nakład wyczerpany
20 Herby parków narodowych.Informator  
21. Integracja europejska – pytania organizacji ekologicznych do rządu – nie tylko o środowisko nakład InE
22.D.Boruszko, W.Dąbrowski, L.MagrelBilans osadów oraz koncepcje ich zagospodarowania w oczyszczalniach ścieków województwa białostockiego 1998-2000 nakład wyczerpany
23 Program zagospodarowania gmin puszczańskich. Strategia dla każdego. Popularna wersja dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 1925 roku  
24.K.WolframS.Fiuk-CisowskiZielone Płuca Polski – folder (3 wersje językowe: polski, angielski, niemiecki)  
25. Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 2015 roku. Synteza  
26. Strategy of Sustainable Development for the Hajnówka Poviat for the Period Ending 2015. Synthesis  
27. Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 2015 roku. Synteza – wersja w języku rosyjskim  
28. Europejski Dzień bez Samochodu. Poradnik dla władz lokalnych.Zagrożenia komunikacyjne dla środowiska nakład MŚ
28.Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski, Lech MagrelWoda, ścieki i odpady w małych miejscowościach województwa podlaskiego (grudzień 2001)  
29.Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski, Lech MagrelWoda, ścieki i odpady w małych miejscowościach województwa podlaskiego w świetle integracji z Unią Europejską (grudzień 2002)  
30.G.Dobrzański, J.Oleńska, T.Poskrobko, A.ŚwiderskaInwentaryzacja zasobów odnawialnych źródeł energii w powiatach augustowskim i sejneńskim nakład Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej
31.red. A.ŚwiderskaEuropejski Dzień bez samochodu. Raport końcowy nakład MŚ
32.Dariusz Boruszko, Andrzej Butarewicz, Wojciech Dąbrowski, Lech MagrelWoda, ścieki i odpady w małych miejscowościach województwa podlaskiego (styczeń 2005)  
CZASOPISMA
  Ekonomia i Środowisko nr 1-5 (nr 3 zeszyt specjalny w języku angielskim) nakład wyczerpany
  Ekonomia i Środowisko nr 6-28 (nr 20 zeszyt specjalny w języku angielskim)  
  Biuletyn Informacyjny Rady Program. ZPP nr 1-10 nakład wyczerpany
  Biuletyn Informacyjny Rady Program. ZPP nr 11-34 (nr 11 dodatkowo w jęz. niemieckim)  
  Biuletyn Bliżej Natury nr 1-3 nakład wyczerpany
AKCYDENSY
1F. Fiedor16 wzorów pocztówek w 4 seriach  
2W. WołkowKalendarz planszowy B-1 na 1996 rok nakład wyczerpany
3 Kalendarz (III Zjazd PTN AIDS)  
  Kalendarz (Zwierzęta herbowe Parków Narodowych) nakład wyczerpany
4W. WołkowKalendarz planszowy A-2 na 2002 rok nakład wyczerpany