Wyniki II Edycji Konkursu

Zwycięzcą II edycji Konkursu

na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju

pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki

został Pan mgr inż. Paweł Tomczyk

Tytuł zwycięzkiej pracy: Ocena wpływu użytkowania przepływowych elektrowni wodnych we Wrocławiu na wybrane elementy środowiska

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Recenzenci: dr Bogumiła Powichrowska, dr Agnieszka Lorek