Zawiadomienie

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o tragicznej śmierci Prezesa Andrzeja Demianowicza.

W 1992 roku z chwilą założenia Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych został jej prezesem i był nim nieprzerwanie przez 28 lat aż do 2 października 2020.

Żegnamy Andrzeja, 
dziękując Mu za wspólne lata, 
za trud, jaki wkładał w swoją pracę i pasję, z jaką się jej oddawał.

Współpracownicy