Tomasz Żylicz. Polska ekokonwersja

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Profesora Tomasza Żylicza pt. Polska ekokonwersja

Ze wstępu:
Ochrona środowiska w Polsce na przełomie XX i XXI wieku miała okazję skorzystać z unikalnego mechanizmu, jakim jest zamiana
długu na cele ekologiczne. Minęła już dekada od zakończenia działalności EkoFunduszu, który wdrażał ten mechanizm. Niniejsza praca
służy syntetycznemu zebraniu informacji na ten temat. Nacisk położono w niej na aspekty ekonomiczne i polityczne.

 [wstęp był pisany w 2022 r.]

Do pobrania: Polska ekokonwersja

Do udostępnienia na prośbę zainteresowanego: plik w Excel z listą wszystkich projektów
Prośby proszę kierować na adres Fundacji: fundacja@fe.org.pl