Wyniki konkursu

Zwycięzcą I edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki została Pani inż. Agnieszka Abramowicz.

Tytuł zwycięzkiej pracy: Analiza stanu rozwoju województwa podlaskiego

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Kobryń, prof. PB

Uczelnia: Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Recenzenci: dr inż. Joanna Godlewska, dr hab. Dariusz Pieńkowski

Artykuł opracowany na podstawie zwycięzkiej pracy można znaleźć tutaj: EiŚ4/2017

Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagrody Laureatce

(od lewej stoją: Profesor Bazyli Poskrobko – Patron Konkursu, Profesor Andrzej Kobryń – promotor zwycięskiej pracy, inż. Agnieszka Abramowicz – Laureatka Konkursu)